У Вінниці з 1 липня зросте розмір соціальної допомоги

В Україні з 1 липня збільшать прожитковий мінімум. Відповідно до цього, зростуть розміри соціальної допомоги. Надбавки передбачені вагітним та породіллям, малозабезпеченим та багатодітним сім’ям, особам з інвалідністю та іншим.

Про це повідомляють у Департаменті соціальної та молодіжної політики Вінницької ОДА.

З 1 липня в Україні збільшиться прожитковий мінімум. Розмір для основних соціальних і демографічних груп становитиме:

 • для дітей віком до 6 років – 1859 грн (був 1779 грн)

 • для дітей віком від 6 до 18 років – 2318 грн (2218 грн)

 • працездатних осіб – 2197 грн (2102 грн)

 • для осіб, які втратили працездатність –1712 грн (1638 грн).

Відповідно до нових розмірів прожиткового мінімуму, нараховуватимуться і нові суми державних соціальних допомог.

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами

Надається у розмірі середньомісячного доходу жінки на місяць, але вона не може бути меншою ніж 25% розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатної особи. Тобто з 1 липня вона не може бути меншою, ніж 549,25 грн (була 525,50 грн). Право на цю допомогу в органах соціального захисту населення мають усі жінки (у тому числі неповнолітні), які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Допомога при народженні дитини

Залишається без змін і становить 41280 грн (10320 грн – одноразова виплата і 860 грн – щомісяця впродовж 3 років).

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

Надаватиметься у сумі, що дорівнює різниці між 2,5 прожитковими мінімумами для дитини відповідного віку та розміром призначених пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги.

Для дітей віком до 6 років – як різниця між двома прожитковими мінімумами для дитини цього віку – 4447, 50 грн (була 3558грн ) та середньомісячним розміром аліментів, допомог та пенсій за попередні шість місяців, які призначені дитині. Від 6 до 18 років: як різниця між 5545 грн (була 4436грн) та середньомісячним розміром аліментів та пенсій за попередні шість місяців, які призначені дитині.

Допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів

А також тим, батьки яких не мають можливості утримувати дитину, або їхнє місце проживання невідоме, надається у розмірі, що дорівнює різниці між 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї з розрахунку на одну особу за попередні шість місяців. Максимальний розмір допомоги для дітей до 6 років становить 929. 50 грн (був 889.50 грн), від 6 до 18 років – 1159 грн (був 1109 грн).

Максимальний розмір допомоги для дітей до 6 років становить 929. 50 грн (був 889.50 грн), від 6 до 18 років – 1159 грн (був 1109 грн).

Допомога особі, яка доглядає за хворою дитиною

Надається у розмірі прожиткового мінімум для осіб, які втратили працездатність. З 1 липня вона становить 1712 грн.

Допомога малозабезпеченим сім’ям

Розмір визначається як різниця між прожитковим мінімумом для сім’ї та її середньомісячним сукупним доходом.

З 1 липня розміри прожиткових мінімумів для нарахування цієї допомоги є такі:

 • для працездатних осіб – 549,25 грн (525,50 грн),

 • для осіб, що втратили працездатність, та інвалідів – 1712 грн (1638 грн),

 • для дітей віком до 6 років –2416,70 грн (1512,15 грн),

 • для дітей віком від 6 до 18 років – 3013,40 грн (1885,50 грн),

 • для дітей віком від 18 до 23 років (за умови навчання) –2856,10 грн (1786,70 грн).

Окрім того, на кожну дитину, яка входить до складу малозабезпеченої сім’ї, встановлено доплати: на дитину до 13 років – 250 грн, від 13 до 18 років – 500 грн.

Окрім того, на кожну дитину, яка входить до складу малозабезпеченої сім’ї, встановлено доплати: на дитину до 13 років – 250 грн, від 13 до 18 років – 500 грн.

Допомога особам з інвалідністю з дитинства
 • І група: підгрупа А – 3516,48 грн (3364,64 грн),

 • підгрупа Б – 2568.00 грн (2457 грн).

 • II група – 1712 грн (1638 грн).

 • III група – 1712 грн (1638 грн).

Допомога малозабезпеченій особі, яка доглядає особу з інвалідністю І чи ІІ групи (психічні розлади)

Розмір розраховується як різниця між трьома прожитковими мінімумами на кожного члена сім’ї та середньомісячним сукупним доходом сім’ї за попередні шість місяців, але не може бути більший ніж мінімальна заробітна плата.

Ця допомога надається дієздатній особі, яка зареєстрована або постійно проживає з інвалідом. З 1 липня максимальний розмір цієї допомоги становитиме 2118 грн (2027 грн).

Допомога багатодітним сім’ям

Призначається на кожну третю і наступну дитину з місяця, в якому було подано заяву з усіма необхідними документами.

Виплачується щомісяця до досягнення дитиною 6-річного віку включно. На кожну третю і наступну дитину держава виплачує 1700 грн.

Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю

Призначається:

 • чоловікам, які досягли 63 років, та жінкам – 58 років і не мають права на пенсію відповідно до законодавства або визнані осоабми з інвалідністю в установленому порядку;

 • не одержують пенсію або соціальні виплати, що призначаються для відшкодування шкоди, заподіяної ушкодженням здоров’я на виробництві;

 • є малозабезпеченими особами.

 • З 1 липня максимальний розмір допомоги становитиме 1712 грн (було 1638 грн).

Перерахунок раніше призначених допомог проведуть з 1 липня без звернення уповноваженого представника сім’ї.

Джерело